Thủ tục thành lập công ty tại Hải Phòng

Làm sao để thành lập hộ kinh doanh tại Hải Phòng

Hiện nay, hoạt động kinh doanh của các hộ dân ngày càng trở nên phát triển và có quy mô lớn hơn. Do đó, họ có nhu cầu thành lập hộ kinh doanh. Thủ tục thành lập hộ kinh doanh vô cùng đơn giản và được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện nơi đặt hộ kinh doanh


Làm thế nào để chấm dứt hoạt động của địa điểm kinh doanh

Khi chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo về việc chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh.


Làm thế nào để thành lập công ty Luật hợp danh, Công ty Luật TNHH 2 thành viên

Công ty Luật hợp danh, Công ty luật TNHH hai thành viên là các tổ chức hành nghề luật sư,do ít nhất hai luật sư thành lập và thỏa thuận cử một người làm giám đốc công ty. Trình tự, thủ tục đăng ký hoạt động phải tuân theo các quy định pháp luật về đăng ký hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư.


Chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên trở lên

Những thủ tục Quý khách hàng cần lưu ý khi thực hiện việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tại Hải Phòng


Những quy định pháp luật cơ bản cần biết khi thành lập doanh nghiệp tại Hải Phòng

Để tiến hành thành lập một doanh nghiệp và bắt đầu hoạt động kinh doanh, trước hết bạn cần hiểu về những quy định cơ bản của pháp luật về công ty, hoạt động tổ chức quản lý và điều hành doanh nghiệp. HD Luật cung cấp một số thông tin hữu ích mà bạn nên tìm hiểu và nắm được:


Thủ tục thông báo đổi mẫu con dấu của công ty ở Hải Phòng

Để thay đổi hoặc thêm số lượng con dấu của công ty, bạn cần phải thực hiện thủ tục thông báo thay đổi mẫu dấu với cơ quan quản lý đăng ký kinh doanh tại địa phương. Thủ tục thông báo mẫu dấu của doanh nghiệp như sau:


Hồ sơ xin thay đổi mẫu con dấu của doanh nghiệp tại Hải Phòng

Khi công ty muốn thay đổi mẫu con dấu hoặc muốn thêm con dấu cho công ty thì bạn cần thực hiện thủ tục thông báo với cơ quan quản lý. Thành phần hồ sơ thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu, thêm con dấu của công ty bao gồm:


Danh mục các ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Theo quy định mới của Luật sửa đổi, bổ sung danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 thì các ngành nghề kinh doanh có điều kiện bao gồm 243 ngành nghề.


Tìm hiểu vốn điều lệ khi thành lập công ty

Khi thành lập một công ty, doanh nghiệp mới, một trong những vấn đề khách hàng cần quan tâm tìm hiểu đó là Vốn điều lệ của doanh nghiệp. HD xin hướng dẫn một số thông tin cơ bản về vốn điều lệ doanh nghiệp theo quy định của pháp luật như sau:


Thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh kinh doanh tại Hải Phòng

Để mở thêm chi nhánh của doanh nghiệp, quý khách cần thực hiện thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh kinh doanh tại Hải Phòng theo các bước sau: