Dịch vụ tư vấn giấy phép kinh doanh

Dịch vụ xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm ở Hải Phòng

HD Luật là công ty chuyên tư vấn, lập hồ sơ xin giấy phép vệ sinh ATTP và hướng dẫn tham gia lớp tập huấn vệ sinh ATTP tại Hải Dương và nhiều tỉnh thành khác. Chúng tôi cam kết mang tới cho khách hàng dịch vụ hỗ trợ uy tín và chuyên nghiệp nhất.


Thủ tục công bố mỹ phẩm

*) Hồ sơ:

- Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (02 bản) kèm theo dữ liệu công bố:

+ Mẫu phiếu công bố

...


Thủ tục tự công bố sản phẩm

*) Đối tượng:

- Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm thực hiện tự công bố thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ chứa đựng thực phẩm, vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm

....


Thủ tục cấp giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phầm

*) Hồ sơ:

- Đối với tổ chức:

+ Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm theo Mẫu số 01a;


Thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

*) Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm:

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo Mẫu 1a (đối với cơ sở sản xuất) hoặc Mẫu 1b (đối với cơ sở kinh doanh)