Giấy phép con

Thủ tục đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường đối với dự án xây dựng cơ sở sản xuất bột ngọt tại Hải Phòng

Với các dự án xây dựng cơ sở sản xuất bột ngọt có công suất thấp, nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.


Thủ tục đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường đối với dự án xây dựng cơ sở sản xuất phân hóa học tại Hải Phòng

Nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường với những cơ sở sản xuất phân hóa học có công suất dưới 1000 tấn sản phẩm/năm


Thủ tục đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường đối với dự án xây dựng cơ sở khám chữa bệnh tại Hải Phòng

Nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường cho dự án xây dựng cơ sở khám bệnh quy mô dưới 50 giường bệnh tại Thành phố Hải Phòng.


Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ có yếu tố nước ngoài tại Hải Phòng

Những trình tự, thủ tục để thực hiện việc thành lập trung tâm ngoại ngữ có yếu tố nước ngoài tại Hải Phòng


Hồ sơ xin thành lập trung tâm ngoại ngữ có yếu tố nước ngoài tại Hải Phòng

Những giấy tờ mà nhà đầu tư nước ngoài cần lưu ý khi muốn xin thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Hải Phòng


Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ có yếu tố nước ngoài tại Hải Phòng

Nhà đầu tư nước ngoài cần lưu ý những điều kiện để thành lập trung tâm ngoại ngữ có yếu tố nước ngoài tại Hải Phòng


Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận ATVSTP cho cơ sở nhỏ lẻ kinh doanh thực phẩm chức năng tại Hải Phòng

Những thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận ATVSTP mà cơ sở nhỏ lẻ kinh doanh thực phẩm chức năng tại Hải Phòng cần lưu ý


Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận ATVSTP cho cơ sở nhỏ lẻ sản xuất thực phẩm chức năng tại Hải Phòng

Những thủ tục mà các cơ sở nhỏ lẻ sản xuất thực phẩm chức năng tại Hải Phòng cần lưu ý khi muốn xin cấp Giấy chứng nhận ATVSTP


Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận ATVSTP cho cơ sở sản xuất, kinh doanh bao bì thực phẩm tại Hải Phòng

Những nội dung Quý khách hàng cần lưu ý khi làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận ATVSTP tại Hải Phòng


Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận ATVSTP cho cơ sở sản xuất, kinh doanh nước khoáng và đóng chai tại Hải Phòng

Cơ sở sản xuất, kinh doanh nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai tại Hải Phòng cần lưu ý những thủ tục nhất định để xin cấp giấy chứng nhận ATVSTP