Thủ tục thay đổi ĐKKD và giấy chứng nhận đầu tư tại Hải Phòng

Hướng dẫn xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy có thể làm thủ tục xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.


Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH hai thành viên trở lên tại Hải Phòng

Những thủ tục mà công ty TNHH hai thành viên trở lên tại Hải Phòng cần lưu ý khi thay đổi người đại diện theo pháp luật


Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần tại Hải Phòng

Những thủ tục cần thực hiện khi thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần


Hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh tại Hải Phòng

Nội dung và cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp


Hồ sơ đăng ký giảm vốn điều lệ doanh nghiệp tại Hải Phòng

Hồ sơ doanh nghiệp thực hiện đăng ký giảm vốn điều lệ bao gồm những giấy tờ sau


Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH hai thành viên trở lên

Những lưu ý đối với doanh nghiệp khi thực hiện thay đổi người đại diện theo pháp luật 


Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty TNHH một thành viên tại Hải Phòng

Những giấy tờ tài liệu cần thiết khi thực hiện đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty TNHH một thành viên 


Hồ sơ xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Hải Phòng

Khi bị thất lạc hoăc bị hư hỏng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp có thể thực hiện xin cấp lại Giấy chứng nhận


Hồ sơ thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty TNHH 2 thành viên trở lên tại Hải Phòng

Những giấy tờ tài liệu cần thiết khi thực hiện thay đổi địa chỉ công ty TNHH hai thành viên trở lên


Hồ sơ đăng ký giảm vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên tại Hải Phòng

Doanh nghiệp cần lưu ý những giấy tờ tài liệu sau khi thực hiện hồ sơ đăng ký giảm vốn điều lệ tại Hải Phòng