Hồ sơ chia tách công ty TNHH hai thành viên trở lên tại Hải Phòng

Cập nhật:

HD Luật cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ thực hiện thủ tục thực hiện chia, tách công ty TNHH

 

*) Hồ sơ chia tách công ty TNHH 2 thành viên trở lên

- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh

- Điều lệ công ty có đầy đủ chữ ký người đại diện theo pháp luật của công ty, của các cổ đông sáng lập hoặc người đại diện uỷ quyền

- Danh sách thành viên công ty.

- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật có chứng chỉ hành nghề

- Bản sao hợp lệ giấy tờ chúng thực cá nhân nếu thành viên là cá nhân, quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương nếu thành viên là tổ chức.

- Bản kê khai thông tin đăng ký thuế

- Nghị quyết chia/tách công ty theo quy định

- Bản sao hợp lệ biên bản họp Hội đồng thành viên về việc chia công ty

- Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty

*) Cơ quan tiếp nhận hồ sơ:

Nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi tại Hải Phòng

*) Thời hạn giải quyết:

 Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ cơ quan có thẩm quyền tiến hành giải quyết yêu cầu

HD Luật cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ thực hiện thủ tục thực hiện chia, tách công ty TNHH. Quý khách có nhu cầu giải đáp bất kì thắc mắc nào hãy liên hệ ngay với chúng tôi:

Công ty TNHH HD Luật – HD LAW LLP

Rất mong được hợp tác với quý khách hàng!