Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH hai thành viên trở lên tại Hải Phòng

Cập nhật:

1. Căn cứ pháp lý:

- Luật Doanh nghiệp 2014;

- Nghị định 108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;

- Thông tư 20/2015/TT-BKHDT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

2. Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH từ hai thành viên trở lên tại Hải Phòng.

* Hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH từ hai thành viên trở lên:

- Thông báo về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật (mẫu Phụ lục II-1). Trong thông báo phải có các nội dung:

+ Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (khi công ty TNHH hai thành viên vẫn chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

+ Họ, tên, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân khác theo quy định của pháp luật, chứng danh, đại chỉ thường trú của người đang là đại diện theo pháp luật của công ty và của người thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty;

+ Họ, tên và chữ ký của Chủ tịch Hội đồng thành viên. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên là người đại diện theo pháp luật của công ty thì Chủ tịch Hội đồng thành viên mới ký thông báo.

- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty TNHH hai thành viên trở lên;

- Quyết định của Hội đồng thành viên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật. Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty;

- Bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty.

* Nơi nộp hồ sơ: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng.

* Thời hạn làm thủ tục: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Tuy nhiên, trong quá trình làm thủ tục, Quý khách hàng có thể gặp những khó khăn, vướng mắc nhất định. Công ty HD Luật tự hào đã có nhiều kinh nghiệm trong hỗ trợ doanh nghiệp, luôn sẵn sàng phục vụ Quý khách hàng:

CÔNG TY TNHH HD LUẬT

Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng!