Luật Doanh nghiệp & Đầu tư

Thành lập địa điểm kinh doanh công ty cổ phần tại Hải Phòng

Sau khi thành lập công ty cổ phần, bạn muốn mở rộng mạng lưới hoạt động kinh doanh và xúc tiến phát triển thị trường mới, vậy việc  thành lập địa điểm kinh doanh là việc làm tất yếu. Để giúp quý khách hàng có thể nắm rõ trình tự thủ tục đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh công ty cổ phần, HD Luật xin cung cấp các thông tin cơ bản liên quan đến vấn đề này.


Thành lập công ty TNHH 2 thành viên tại Hải Phòng

Bạn có nhu cầu tìm hiểu thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên, hãy đón đọc bài viết sau đây của chúng tôi để có thể nắm bắt, hiểu rõ thông tin cần thiết về thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên.


Thủ tục thành lập văn phòng đại diện công ty cổ phần tại Hải Phòng

Hồ sơ thành lập văn phòng đại diện công ty cổ phần tại Hải Phòng bao gồm:

1. Thông báo thành lập văn phòng đại diện theo mẫu;

 


Bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi ngành nghề kinh doanh cần thực hiện theo thủ tục sau:

 


Thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty TNHH 1 thành viên tại Hải Phòng

Theo Luật Doanh nghiệp hiện hành, thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty đối với gười Việt Nam hoặc người nước ngoài đều như nhau. Cụ thể thủ tục đăng kí thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty TNHH 1 thành viên như sau:


Thay đổi tên công ty cổ phần tại Hải Phòng

Sau khi thành lập, công ty cổ phần có nhu cầu thay đổi tên công ty để phù hợp với chiến lược kinh doanh, phát triển, có thể đăng kí thay đổi tên công ty tại cơ quan đăng kí kinh doanh. 


Thành lập địa điểm kinh doanh công ty TNHH 1 thành viên tại Hải Phòng

Sau khi thành lập công ty TNHH 1 thành viên, do nhu cầu phát triển và mở rộng thị trường nên công ty có thế thành lập địa điểm kinh doanh công ty TNHH 1 thành viên. 


Thành lập chi nhánh công ty cổ phần tại Hải Phòng

Để thành lập chi nhánh công ty cổ phần cần đáp ứng điều kiện về ngành nghề kinh doanh: Ngành nghề kinh doanh của chi nhánh công ty cổ phần phải đúng với ngành nghề kinh doanh của công ty. Khi đó hồ trình tự thành lập chi nhánh bao gồm:


Làm sao để thành lập hộ kinh doanh tại Hải Phòng

Hiện nay, hoạt động kinh doanh của các hộ dân ngày càng trở nên phát triển và có quy mô lớn hơn. Do đó, họ có nhu cầu thành lập hộ kinh doanh. Thủ tục thành lập hộ kinh doanh vô cùng đơn giản và được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện nơi đặt hộ kinh doanh


Làm thế nào để chấm dứt hoạt động của địa điểm kinh doanh

Khi chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo về việc chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh.