Thủ tục thành lập công ty tại Hải Phòng

Thành lập địa điểm kinh doanh công ty cổ phần tại Hải Phòng

Sau khi thành lập công ty cổ phần, bạn muốn mở rộng mạng lưới hoạt động kinh doanh và xúc tiến phát triển thị trường mới, vậy việc  thành lập địa điểm kinh doanh là việc làm tất yếu. Để giúp quý khách hàng có thể nắm rõ trình tự thủ tục đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh công ty cổ phần, HD Luật xin cung cấp các thông tin cơ bản liên quan đến vấn đề này.


Thành lập địa điểm kinh doanh công ty TNHH 1 thành viên tại Hải Phòng

Sau khi thành lập công ty TNHH 1 thành viên, do nhu cầu phát triển và mở rộng thị trường nên công ty có thế thành lập địa điểm kinh doanh công ty TNHH 1 thành viên. 


Thành lập chi nhánh công ty cổ phần tại Hải Phòng

Để thành lập chi nhánh công ty cổ phần cần đáp ứng điều kiện về ngành nghề kinh doanh: Ngành nghề kinh doanh của chi nhánh công ty cổ phần phải đúng với ngành nghề kinh doanh của công ty. Khi đó hồ trình tự thành lập chi nhánh bao gồm:


Làm sao để thành lập hộ kinh doanh tại Hải Phòng

Hiện nay, hoạt động kinh doanh của các hộ dân ngày càng trở nên phát triển và có quy mô lớn hơn. Do đó, họ có nhu cầu thành lập hộ kinh doanh. Thủ tục thành lập hộ kinh doanh vô cùng đơn giản và được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện nơi đặt hộ kinh doanh


Làm thế nào để chấm dứt hoạt động của địa điểm kinh doanh

Khi chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo về việc chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh.


Làm thế nào để thành lập công ty Luật hợp danh, Công ty Luật TNHH 2 thành viên

Công ty Luật hợp danh, Công ty luật TNHH hai thành viên là các tổ chức hành nghề luật sư,do ít nhất hai luật sư thành lập và thỏa thuận cử một người làm giám đốc công ty. Trình tự, thủ tục đăng ký hoạt động phải tuân theo các quy định pháp luật về đăng ký hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư.


Chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên trở lên

Những thủ tục Quý khách hàng cần lưu ý khi thực hiện việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tại Hải Phòng


Những quy định pháp luật cơ bản cần biết khi thành lập doanh nghiệp tại Hải Phòng

Để tiến hành thành lập một doanh nghiệp và bắt đầu hoạt động kinh doanh, trước hết bạn cần hiểu về những quy định cơ bản của pháp luật về công ty, hoạt động tổ chức quản lý và điều hành doanh nghiệp. HD Luật cung cấp một số thông tin hữu ích mà bạn nên tìm hiểu và nắm được:


Thủ tục thông báo đổi mẫu con dấu của công ty ở Hải Phòng

Để thay đổi hoặc thêm số lượng con dấu của công ty, bạn cần phải thực hiện thủ tục thông báo thay đổi mẫu dấu với cơ quan quản lý đăng ký kinh doanh tại địa phương. Thủ tục thông báo mẫu dấu của doanh nghiệp như sau:


Hồ sơ xin thay đổi mẫu con dấu của doanh nghiệp tại Hải Phòng

Khi công ty muốn thay đổi mẫu con dấu hoặc muốn thêm con dấu cho công ty thì bạn cần thực hiện thủ tục thông báo với cơ quan quản lý. Thành phần hồ sơ thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu, thêm con dấu của công ty bao gồm: