Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Hải Phòng (1)

Cập nhật:

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được quy định như sau:

I. Trường hợp điều chỉnh mục tiêu, địa điểm đầu tư, công nghệ chính; tăng hoặc giảm vốn đầu tư trên 10% tổng vốn đầu tư làm thay đổi mục tiêu, quy mô và công suất của dự án đầu tư; điều chỉnh thời hạn thực hiện của dự án đầu tư hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có).

1. Hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

Hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

- Số lượng: 04 bộ hồ sơ

2. Nơi nộp hồ sơ: Cơ quan đăng ký đầu tư.

3. Thời hạn: từ 20 - 30 ngày làm việc.

II. Trường hợp điều chỉnh các nội dung khác

Nhà đầu tư thực hiện như thủ tục đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư.

Để được tư vấn cụ thể về vấn đề này hoặc hỗ trợ thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tại Hải Phòng, quý khách vui lòng liên hệ tới công ty chúng tôi:

Công ty TNHH HD Luật – HD LAW LLP

Rất mong được hợp tác với quý khách hàng!