Điều kiện đầu tư trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ giáo dục

Cập nhật:

Về điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ giáo dục, pháp luật Việt Nam có quy định như sau:

1. Suất đầu tư:

- Dự án đầu tư thành lập cơ sở giáo dục mầm non: ít nhất là 30 triệu đồng/trẻ (không bao gồm chi phí sử dụng đất).

- Dự án đầu tư thành lập cơ sở giáo dục phổ thông: ít nhất là 50 triệu đồng/học sinh (không bao gồm chi phí sử dụng đất). Tổng vốn đầu tư ít nhất được tính toán căn cứ thời điểm có dự kiến quy mô đào tạo cao nhất, nhưng không thấp hơn 50 tỷ đồng.

- Dự án đầu tư thành lập cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn: ít nhất là 20 triệu đồng/học viên (không bao gồm chi phí sử dụng đất).

- Dự án đầu tư thành lập cơ sở giáo dục đại học: ít nhất là 150 triệu đồng/sinh viên (không bao gồm chi phí sử dụng đất). Tổng vốn đầu tư ít nhất được tính toán căn cứ thời điểm có dự kiến quy mô đào tạo cao nhất, những không thấp hơn 300 tỷ đồng.

- Dựa án đầu tư xin mở phấn hiệu (cơ sở 2, chi nhánh) của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam phải có suất đầu tư và vốn đầu tư ít nhất tương đương mức quy định cho việc thành lập các cơ sở giáo dục nêu trên. 

- Đối với cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài không xây dựng cơ sở vật chất mới mà chỉ thuê lại hoặc do bên Việt Nam góp vốn bằng cơ sở vật chất sẵn có để triển khai hoạt động thì mức đầu tư ít nhất phải đạt 70% mức quy định.

2. Hình thức đầu tư: Nhà đầu tư có thể lựa chọn một trong hai hình thức đó là liên doanh, 100% vốn của nhà đầu tư nước ngoài.

3. Loại hình cơ sở giáo dục được cung cấp:

- Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn.

- Cơ sở giáo dục mầm non (trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ) thực hiện chương trình giáo dục theo chương trình của nước ngoài, dành cho trẻ em là người nước ngoài.

- Cơ sở giáo dục phổ thông (trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học) thực hiện chương trình giáo dục theo chương trình của nước ngoài, cấp văn bằng nước ngoài, dành cho học sinh là người nước ngoài và một bộ phận học sinh Việt Nam có nhu cầu (không quá 10% tổng số học sinh của trường tiểu học và trung học cơ sở, không quá 20% tổng số học sinh của trường trung học phổ thông).

- Cơ sở giáo dục đại học.

4. Cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài được phép mở phân hiệu:

- Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn.

- Cơ sở giáo dục đại học.

5. Cơ sở vật chất:

- Cơ sở giáo dục nghề nghiệp đăng ký hoạt động từ 20 năm trở lên tại Việt Nam phải có kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất và được UBND cấp tỉnh đồng ý về việc giao đất hoặc cho thuê đất để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất. Giai đoạn đầu tư tối đa là 05 năm, cơ sở này phải có hợp đồng hoặc thỏa thuận về nguyên tắc thuê cơ sở vật chất cần thiết, ổn định để triển khai đào tạo, giảng dạy và phải bảo đảm việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất theo đúng tiến độ của dự án.

- Cơ sở giáo dục nghề nghiệp đăng ký hoạt động dưới 20 năm không phải xây dựng cơ sở vật chất riêng, nhưng phải có hợp đồng hoặc thỏa thuận thuê trường, lớp, nhà xưởng, các diện tích phụ phù hợp và ổn định trong thời gian ít nhất là 05 năm.

HD Luật cung cấp dịch vụ tư vấn về các vấn đề liên quan đến đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Quý khách có nhu cầu giải đáp các thắc mắc liên quan đến vấn đề này vui lòng liên hệ với chúng tôi:

Công ty TNHH HD Luật – HD LAW LLP

Rất mong được hợp tác với quý khách hàng!