Thủ tục xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm ở Hải Phòng

Cập nhật:

Hiện nay, theo quy định của pháp luật thì đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đều phải xin cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm. Các cá nhân, tổ chức nghĩa vụ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm mục đích phòng ngừa, ngăn chặn và đưa ra những giải pháp khắc phục sự cố về chất lượng an toàn của thực phẩm.

1. Điều kiện được cấp giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm ở Hải Phòng

* Điều kiện chung đối với việc đảm vệ sinh an toàn thực phẩm cho cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm

Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Có địa điểm, diện tích phù hợp, khoảng cách an toàn đối với những nguồn gây bệnh, nguồn độc hại, nguồn gây ô nhiễm và các yếu tố khác gây hại;

- Có nguồn nước đạt quy chuẩn kỹ thuật để phục vụ cho việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm;

- Có đủ trang thiết bị, dụng cụ phù hợp để xử lý nguyên liệu, chế biến, đóng gói, bảo quản và vận chuyển các loại thực phẩm khác nhau;

- Có phương tiện rửa và khử trùng, nước sát trùng, thiết bị phòng, chống côn trùng và động vật gây hại;

- Phải có hệ thống xử lý chất thải và được thường xuyên vận hành theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

- Duy trì được các điều kiện bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm công bố chất lượng thực phẩm và lưu giữ hồ sơ về xuất xứ, nguồn gốc của nguyên liệu thực phẩm và các tài liệu khác có liên quan về toàn bộ quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm của cơ sở;

- Phải có giấy khám sức khoẻ,  giấy xác nhận kiến thức và thực hành của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

* Có đăng ký ngành, nghề kinh doanh thực phẩm trong Giấy phép đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, của hộ kinh doanh.

2. Hồ sơ xin cấp giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm ở Hải Phòng

* Hồ sơ xin cấp Giấy xác nhận kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm tại Hải Phòng

Hồ sơ bao gồm những giấy tờ sau:

- Đơn xin các nhận kiến thức vệ sinh ATTP;

- Danh sách thành viên tham gia xác nhận kiến thức vệ sinh ATTP;

- Giấy tờ chứng thực cá nhân của thành viên tham gia xác nhận kiến thức vệ sinh ATTP.

Sau khi nộp hồ sơ xin xác nhận kiến thức vệ sinh ATTP, cơ sở sẽ có thông báo đi học lớp tập huấn và tham gia kiểm tra. Nếu đạt kết quả sẽ được cấp Giấy xác nhận sau 07 ngày làm việc, kể từ ngày thi.

* Hồ sơ xin cấp Giấy vệ sinh an toàn thực phẩm tại Hải Phòng

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo mẫu;

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký ngành nghề cơ sở đủ điều kiện;

- Bản thuyết minh trang thiết bị, cơ sở vật chất kỹ thuật và dụng cụ bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm;

- Bản vẽ sơ đồ mặt bằng của cơ sở;

- Bản sơ đồ quy trình chế biến, bảo quản, vận chuyển, bày bán của cơ sở;

- Bản sao giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp tham gia sản xuất, chế biến, kinh doanh.

- Danh sách kết quả khám sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp tham gia sản xuất, chế biến, kinh doanh.

3. Trình tự xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm ở Hải Phòng

- Bước 1: Nộp hồ sơ

Cơ sở gửi hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm về Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tại Hải Phòng 

- Bước 2: Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ

Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải xét tính hợp lệ của hồ sơ và sẽ thông báo bằng việc gửi văn bản cho cơ sở nếu hồ sơ nộp không hợp lệ;

Nếu quá 60 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo hồ sơ không hợp lệ mà cơ sở không có phản hồi hay bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan tiếp nhận hồ sơ thì sẽ bị hủy hồ sơ.

- Bước 3: Thẩm định thực tế cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống 

Sau khi có kết quả thẩm xét hồ sơ hợp lệ, trong thời gian 10 ngày làm việc Chi cục sẽ có quyết định thành lập đoàn thẩm định và tổ chức thẩm định tại thực địa.

Đối với cơ sở đủ kiện sẽ được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

- Bước 4: Trả giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm Hải Phòng

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm Hải Phòng