Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ có yếu tố nước ngoài tại Hải Phòng

Cập nhật:

1. Căn cứ pháp lý: Nghị định 73/2012/NĐ-CP quy định về hợp tác, đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.

2. Điều kiện: Quý khách hàng vui lòng tham khảo bài viết: “Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ có yếu tố nước ngoài tại Hải Phòng”.

3. Hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ: Quý khách tham khảo bài viết: “Hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ có yếu tố nước ngoài tại Hải Phòng”.

4. Trình tự, thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ:

- Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và gửi hồ sơ xin ý kiến của cơ quan, đơn vị liên quan;

- Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và gửi hồ sơ xin ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ lập báo cáo thẩm tra, trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định;

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận được báo cáo thẩm tra, các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc cho phép thành lập cơ sở giáo dục.

5. Nơi nộp hồ sơ: Nhà đầu tư nộp hồ sơ cho Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hải Phòng.

Trong quá trình làm thủ tục, Quý khách hàng có bất cứ khó khăn, thắc mắc nào xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn:

CÔNG TY TNHH HD LUẬT

Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng!