Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần tại Hải Phòng

Cập nhật:

1. Căn cứ pháp lý:

- Luật Doanh nghiệp năm 2014;

- Nghị định 108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;

- Thông tư 20/2015/TT-BKHDT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

2. Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần tại Hải Phòng

2.1. Hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần:

- Thông báo về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần (mẫu Phụ lục II-1);

- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần;

- Giấy tờ cụ thể trong từng trường hợp:

* Trong trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty:

+ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty;

+ Bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần.

* Trong trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty:

+ Quyết định của Hội đồng quản trị về việc thay đổi người đại diện của công ty;

+ Bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị về việc thay đổi người đại diện của công ty.

2.2. Nơi nộp hồ sơ: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng.

2.3. Thời hạn làm thủ tục: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Trong quá trình làm thủ tục, nếu Quý khách hàng có bất cứ khó khăn gì, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận được sự hỗ trợ, tư vấn tận tình nhất.

CÔNG TY TNHH HD LUẬT

Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng!