Hướng dẫn xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Cập nhật:

Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy có thể làm thủ tục xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Thủ tục xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Hồ sơ gồm có

Giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

- Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh.

Thời hạn giải quyết

- 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được giấy đề nghị hợp lệ

Những lưu ý khi xin cấp lại giấy chúng nhận đăng ký kinh doanh

- Trường hợp giấy chứng nhận doanh nghiệp được cấp không đúng hồ sơ, trình tự, thủ tục theo quy định

+ Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo tới doanh nghiệp yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ.

+ Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo, doanh nghiệp hoàn chỉnh hồ sơ hợp lệ

+ Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp.

- Trường hợp thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là không trung thực, không chính xác

+ Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.

+ Sau khi có quyết định xử lý vi phạm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Phòng Đăng ký kinh doanh yêu cầu doanh nghiệp làm lại hồ sơ để cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp

Trong quá trình thành lập công ty cũng như thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nếu gặp bất kỳ khó khăn vường mắc gì hãy liên hệ công ty chúng tôi để được hướng dẫn và tư vấn tận tình nhất.

Công ty TNHH HD Luật

Hân hạnh hợp tác với Quý khách !