Làm thế nào để thành lập công ty Luật hợp danh, Công ty Luật TNHH 2 thành viên

Cập nhật:

Công ty Luật hợp danh, Công ty luật TNHH hai thành viên là các tổ chức hành nghề luật sư,do ít nhất hai luật sư thành lập và thỏa thuận cử một người làm giám đốc công ty. Trình tự, thủ tục đăng ký hoạt động phải tuân theo các quy định pháp luật về đăng ký hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư.

Thủ tục thành lập công ty Luật hợp danh, công ty Luật TNHH 2 thành viên

Điều kiện thành lập

-Giám đốc và người khác giữ chức vụ quản lý trong công ty luật phải có chứng chỉ hành nghề luật sư.
-Một luật sư chỉ được thành lập hoặc tham gia thành lập một tổ chức hành nghề luật sư. Trong trường hợp luật sư ở các Đoàn luật sư khác nhau cùng tham gia thành lập một công ty luật thì có thể lựa chọn thành lập và đăng ký hoạt động tại địa phương nơi có Đoàn luật sư mà một trong các luật sư đó là thành viên.
-Tổ chức hành nghề luật sư phải có trụ sở làm việc.
So với quy định trước đây, điều kiện “Luật sư thành lập hoặc tham gia thành lập tổ chức hành nghề luật sư phải có ít nhất hai năm hành nghề liên tục làm việc theo hợp đồng lao động cho tổ chức hành nghề luật sư hoặc hành nghề với tư cách cá nhân theo hợp đồng lao động cho cơ quan, tổ chức” đã được lược bỏ theo Quyết định 1319/QĐ-BTP có hiệu lực ngày 08/06/2018, tạo điều kiện cho cá nhân thành lập tổ chức hành nghề luật sư.

Hồ sơ đăng ký

-Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư (mẫu TP-LS-02; TP-LS-03 ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BTP ngày 16/01/2015).
-Dự thảo Điều lệ công ty luật gồm những nội dung theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 123/2013/NĐ-CP.
-Bản sao chứng chỉ hành nghề luật sư, bản sao thẻ luật sư của luật sư thành lập văn phòng luật sư, thành lập hoặc tham gia thành lập công ty luật.
-Giấy tờ chứng minh trụ sở; đối với trường hợp thuê, mượn trụ sở thì trong hợp đồng phải ghi cụ thể vị trí, diện tích và mục đích thuê, mượn; trường hợp sử dụng nhà riêng để làm trụ sở thì có văn bản xác định cụ thể vị trí, diện tích dùng làm trụ sở.
-Phiếu yêu cầu đặt tên.

Trình tự thực hiện

-Tổ chức hành nghề luật sư điền thông tin theo mẫu Giấy đề nghị đăng ký hoạt động, chuẩn bị hồ sơ và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính (bộ phận một cửa) tại Sở Tư pháp địa phương nơi có Đoàn luật sư mà Trưởng văn phòng luật sư hoặc Giám đốc công ty luật là thành viên hoặc nơi có trụ sở công ty nếu luật sư ở nhiều Đoàn luật sư khác nhau.
-Trong thời hạn 10 ngày làm việc, Sở Tư pháp xem xét và cấp Giấy đăng ký hoạt động cho tổ chức hành nghề luật sư. Nếu từ chối cấp phải thông báo bằng văn bản.
-Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động, Trưởng văn phòng luật sư hoặc Giám đốc công ty luật phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao Giấy đăng ký hoạt động cho Đoàn luật sư mà mình là thành viên

Trong quá trình thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam, nếu có bất kì khó khăn, vướng mắc gì, Quý khách hãy liên hệ với công ty chúng tôi để được hướng dẫn và tư vấn tận tình nhất.

Công ty TNHH HD Luật

Hân hạnh được hợp tác với Quý khách!