Thủ tục thành lập văn phòng đại diện công ty cổ phần tại Hải Phòng

Cập nhật:

Hồ sơ thành lập văn phòng đại diện công ty cổ phần tại Hải Phòng bao gồm:

-  Thông báo thành lập văn phòng đại diện theo mẫu;

- Quyết định thành lập văn phòng đại diện của Hội đồng quản trị công ty;

- Bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị về việc thành lập văn phòng đại diện;

- Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện nếu người đứng đầu văn phòng đại diện không đồng thời là người đại diện theo pháp luật hoặc cổ đông, thành viên, chủ sở hữu công ty;

- Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của người đứng đàu văn phòng đại diện: CMND, TCCCD, hoặc hộ chiếu

-  Bản sao điều lệ công ty (trường hợp địa điểm văn phòng đại diện khác tỉnh, thành phố với địa điểm đặt trụ sở công ty).

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

- Giấy ủy quyền cho cá nhân tiến hành thủ tục thành lập văn phòng đại diện.

Lưu ý:

- Trường hợp văn phòng đại diện không đăng ký kê khai nộp thuế trực tiếp: nộp bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế của doanh nghiệp chủ quản.

- Trường hợp văn phòng đại diện đăng ký kê khai nộp thuế trực tiếp: nộp bản chính thông báo mã số đơn vị trực thuộc đã được doanh nghiệp chủ quản lấy tại tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được tư vấn trực tiếp và cụ thể nhất:

CÔNG TY TNHH HD LUẬT

Rất hân hạnh phục vụ quý khách hàng!