Những ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện tại Việt Nam

Cập nhật:

Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là ngành, nghề mà việc thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong ngành, nghề đó phải đáp ứng điều kiện vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.

Trước năm 2014, theo quy định của pháp luật Việt Nam, có 386 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Tuy nhiên, Luật đầu tư 2014 ra đời đã bãi bỏ một số ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện không cần thiết hoặc không rõ mục tiêu quản lý nhà nước, đồng thời bãi bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung các điều kiện kinh doanh không hợp lý, không rõ ràng, tạo ra gánh nặng chi phí tuân thủ đối với nhà đầu tư. Theo quy định của Luật đầu tư 2014 thì số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đã giảm xuống còn 268 ngành, nghề. Thay đổi này đã tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình thành lập và hoạt động kinh doanh. Và mới đây nhất, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư, theo đó số ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đã giảm xuống chỉ còn 243 ngành, nghề. 

Xem thêm: Các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

Ngoài những ngành, nghề mà pháp luật cấm đầu tư kinh doanh và các ngành nghề kinh doanh có điều kiện trên đây thì các nhà đầu tư nước ngoài có quyền tự do lựa chọn ngành, nghề kinh doanh phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của mình giống như các nhà đầu tư Việt Nam. Tuy nhiên trước khi quyết định lựa chọn ngành nghề đầu tư kinh doanh, nhà đầu tư nên tham khảo cả các hiệp định song phương, đa phương để đảm bảo không vi phạm quy định của các hiệp định này.

Nếu còn có thắc mắc liên quan đến vấn đề này, hãy liên hệ ngay với chúng tôi. HD Luật với hệ thống tư vấn viên chuyên nghiệp và dày dặn kinh nghiệm sẽ giúp đỡ quý khách giải quyết mọi thắc mắc xung quanh vấn đề này.

Công ty TNHH HD Luật – HD LAW LLP

Rất mong được hợp tác với quý khách hàng!