Hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

Cập nhật:

Để làm thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư, nhà đầu tư cần chuẩn bị các giấy tờ sau đây:

Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư.

Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh.

Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư.

Giải trình hoặc cung cấp giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung sau (nếu có):

Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức.

+ Đề xuất dự án đầu tư.

+ Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.

+ Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư.

+ Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ.

+ Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

Để được tư vấn hoặc hỗ trợ chuẩn bị các giấy tờ cần thiết để thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Hải Phòng, quý khách vui lòng liên hệ tới công ty chúng tôi:

Công ty TNHH HD Luật – HD LAW LLP

Rất mong được hợp tác với quý khách hàng!