Thủ tục đề nghị đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ở Hải Phòng

Cập nhật:

Nhà đầu tư có dự án đầu tư được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tươnđương được cấp trước ngày Luật Đầu tư 2014 có hiệu lực thi hành được chuyển sang hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo thủ tục sau:

1. Hồ sơ cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

Văn bản đề nghị đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

- Bản sao Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, Giy chứng nhận đầu tư hoặc giy tờ có giá trị pháp lý tương đương.

(Số lượng: 01 bộ hồ sơ)

2. Nơi nộp hồ sơCơ quan đăng ký đầu tư.

3. Thời hạnCơ quan đăng ký đầu tư cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Để được hỗ trợ và tư vấn khi thực hiện thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ở Hải Phòng, quý khách vui lòng liên hệ tới công ty chúng tôi:

Công ty TNHH HD Luật – HD LAW LLP

Rất mong được hợp tác với quý khách hàng!