Thủ tục đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Cập nhật:

Trường hợp nhà đầu tư đồng thời có yêu cầu đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay cho Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương, nhà đầu tư thực hiện thủ tục sau:

I. Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

II. Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

1. Hồ sơ cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

Văn bản đề nghị đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

- Bản sao Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, Giy chứng nhận đầu tư hoặc giy tờ có giá trị pháp lý tương đương.

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (được cấp sau khi làm thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp).

(Số lượng: 01 bộ hồ sơ)

2. Nơi nộp hồ sơCơ quan đăng ký đầu tư.

3. Thời hạnCơ quan đăng ký đầu tư cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Để được hỗ trợ và tư vấn khi thực hiện thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay cho Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) ở Hải Phòng, quý khách vui lòng liên hệ tới công ty chúng tôi:

Công ty TNHH HD Luật – HD LAW LLP

Rất mong được hợp tác với quý khách hàng!