Điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài

Cập nhật:

Các nhà đầu tư nước ngoài khi tiến hành đầu tư vào Việt Nam thì phải đáp ứng các quy định của pháp luật Việt Nam về điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài trong từng lĩnh vực cụ thể. Tuy nhiên đây là vấn đề mà không phải chủ đầu tư nào khi tiến hành đầu tư vào Việt Nam đều nắm bắt được. 

Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài là điều kiện nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng khi thực hiện hoạt động đầu tư trong những ngành, nghề đầu tư có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại các luật, pháp lệnh, nghị định, điều ước quốc tế về đầu tư. Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài được áp dụng đối với hoạt động đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài thuộc một trong các trường hợp sau:

- Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế

- Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong tổ chức kinh tế

- Đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh

- Nhận chuyển nhượng dự án đầu tư hoặc các trường hợp tiếp nhận dự án đầu tư khác

- Sửa đổi, bổ sung ngành, nghề đầu tư kinh doanh của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài gồm:

- Điều kiện về tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế;

- Điều kiện về hình thức đầu tư;

- Điều kiện về phạm vi hoạt động đầu tư;

- Điều kiện về đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư;

- Điều kiện khác theo quy định tại các luật, pháp lệnh, nghị định và điều ước quốc tế về đầu tư.

Để được tư vấn cụ thể hơn về điều kiện đầu tư đối với một lĩnh vực nhất định, quý khách vui lòng liên hệ tới công ty chúng tôi để đước sự hỗ trợ tốt nhất.

Công ty TNHH HD Luật – HD LAW LLP

Rất mong được hợp tác với quý khách hàng!