Những hình thức đầu tư mà nhà đầu tư nước ngoài có thể lựa chọn

Cập nhật:

Khi đầu tư vào Việt Nam, các nhà đầu tư nước ngoài có thể lựa chọn một trong các hình thức đầu tư sau đây:

1. Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế: Về đầu tư thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài có thể lựa chọn thành lập doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài hoặc thành lập công ty liên doanh.

- Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài: Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài là doanh nghiệp thuộc sở hữu của nhà nước đầu tư nước ngoài, do nhà đầu tư nước ngoài thành lập tại Việt Nam nhằm mục đích thu lợi nhuận, tự quản lý và tự chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh.

- Công ty liên doanh: Công ty liên doanh là hình thức kết hợp giữa một hoặc một số doanh nghiệp nước ngoài có nhu cầu đầu tư tại Việt Nam với một hoặc một số doanh nghiệp trong nước trên cơ sở hợp đồng liên doanh hoặc hiệp định ký giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước kia, trong đó, tỷ lệ vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài là không hạn chế trừ một số trường hợp nhất định theo quy định của pháp luật.

2. Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế: là việc nhà đầu tư nước ngoài sử dụng tài sản của mình để mua cổ phần phát hành lần đầu hoặc cổ phần phát hành thêm của công ty cổ phần, góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, tổ chức kinh tế khác hoặc mua cổ phần của công ty cổ phần từ cổ đông của công ty, mua phần vốn góp của các thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, của thành viên góp vốn trong công ty hợp danh, của thành viên tổ chức kinh tế khác.

3. Đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh: nhà đầu tư nước ngoài khi tiến hành hoạt động đầu tư theo hình thức này có thể ký kết các loại hợp đồng như hợp đồng đối tác công tư (PPP), hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC)

- Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) là hình thức đầu tư được thực hiện trên cơ sở hợp đồng giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để thực hiện, quản lý, vận hành dự án kết cấu hạ tầng, cung cấp dịch vụ công.

- Đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) là hình thức đầu tư được thực hiện trên cơ sở hợp đồng giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh, phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm mà không thành lập tổ chức kinh tế.

Để có thể tìm hiểu chi tiết hơn về các hình thức đầu tư này, khách hàng vui lòng liên hệ tới văn phòng Công ty HD Luật để được sự tư vấn và hỗ trợ tốt nhất từ phía chúng tôi.

Công ty TNHH HD Luật – HD LAW LLP

Rất mong được hợp tác với quý khách hàng!