Điều kiện đầu tư trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ pháp lý

Cập nhật:

Theo quy định của pháp luật hiện hành tại Việt Nam thì nhà đầu tư nước ngoài khi tiến hành đầu tư vào Việt Nam trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ pháp lý phải đáp ứng các điều kiện sau:

1. Về hình thức đầu tư: Các nhà đầu tư có thể lựa chọn một trong các hình thức sau đây:

- Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài.

- Công ty luật TNHH 100% vốn nước ngoài.

- Công ty luật TNHH dưới hình thức liên doanh.

- Công ty luật hợp danh giữa tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài và công ty luật hợp danh Việt Nam.

2. Phạm vi hoạt động

- Thực hiện tư vấn pháp luật và các dịch vụ pháp lý khác.

- Không được cử luật sư nước ngoài và luật sư Việt Nam trong tổ chức hành nghề của mình tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện, người bào chữa, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trước Tòa án Việt Nam hoặc thực hiện các dịch vụ về giấy tờ pháp lý và công chứng liên quan tới pháp luật Việt Nam.

- Không được kinh doanh dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp, giám định sở hữu công nghiệp.

3. Về điều kiện đối với nhà đầu tư: Nhà đầu tư nước ngoài đã được thành lập và đang hành nghề luật sư hợp pháp tại nước ngoài.

Nếu có bất kì thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, quý khách vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi để có thể nhận được những sự tư vấn tốt nhất.

Công ty TNHH HD Luật – HD LAW LLP

Rất mong được hợp tác với quý khách hàng!