Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ bảo vệ

Cập nhật:

Nhà đầu tư nước ngoài khi tiến hành đầu tư tại Việt Nam trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ bảo vệ cần đáp ứng các quy định của pháp luật Việt Nam về vốn điều lệ, hình thức đầu tư, điều kiện đối với nhà đầu tư như sau:

1. Về vốn điều lệ: Tỉ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế không vượt quá 50%

2. Về hình thức đầu tư: Nhà đầu tư nước ngoài phải liên doanh với doanh nghiệp trong nước.

3. Điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài

- Nhà đầu tư phải là tổ chức;

- Chuyên kinh doanh dịch vụ bảo vệ;

- Có vốn và giá trị tài sản từ 500.000 USD trở lên;

- Có thời gian hoạt động kinh doanh liên tục từ 05 năm trở lên;

- Có giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại chứng nhận doanh nghiệp và người đại diện chưa có hành vi vi phạm pháp luật nước sở tại hoặc pháp luật của nước có liên quan.

HD Luật cung cấp dịch vụ tư vấn về các vấn đề liên quan đến việc thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm cả vấn đề này. Nhà đầu tư khi có nhu cầu đầu tư vào Việt Nam hãy liên hệ với chúng tôi để có thể nhận được sự tư vấn hữu ích nhất về các vấn đề này.

Công ty TNHH HD Luật – HD LAW LLP

Rất mong được hợp tác với quý khách hàng!