Điều kiện đầu tư trong lĩnh vực sản xuất thuốc lá đối với nhà đầu tư nước ngoài

Cập nhật:

Trong lĩnh vực này, pháp luật nước ta quy định điều kiện đầu tư đối với nhà dầu tư nước ngoài như sau:

1. Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ: Nhà nước chiếm tỷ lệ chi phối trong trường hợp đầu tư theo hình thức liên doanh.

2. Hình thức đầu tư: Liên doanh, hợp tác.

3. Đối tác Việt Nam tham gia đầu tư: Doanh nghiệp đã có giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá.

4. Được Thủ tướng Chính phủ cho phép trên cơ sở đề nghị của Bộ Công thương.

Để tìm hiểu kỹ hơn về việc đầu tư vào lĩnh vực này, quý khách hãy liên hệ với chúng tôi:

Công ty TNHH HD Luật – HD LAW LLP

Rất mong được hợp tác với quý khách hàng!