Điều kiện đầu tư trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ dạy nghề

Cập nhật:

Theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam thì nhà đầu tư nước ngoài nếu muốn đầu tư vào Việt Nam trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ dạy nghề phải đáp ứng các điều kiện sau:

1. Suất đầu tư

- Trung tâm dạy nghề: ít nhất là 60 triệu đồng/người học (không bao gồm các chi phí sử dụng đất).

- Trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề; dự án đầu tư xin mở phân hiệu (cơ sở 2, chi nhánh) của trường trung cấp, trường cao đẳng: ít nhất là 100 triệu đồng/người học (không bao gồm các chi phí sử dụng đất). Tổng vốn đầu tư ít nhất được tính tại thời điểm có dự kiến quy mô đào tạo cao nhất, nhưng không thấp hơn 100 tỷ đồng.

- Cơ sở giáo dục nghề nghiệp không xây dựng cơ sở vật chất mới mà chỉ thuê lại hoặc do bên Việt Nam góp vốn bằng cơ sở vật chất sẵn có để triển khai hoạt động thì mức đầu tư ít nhất phải đạt 70% các mức nêu trên.

2. Cơ sở vật chất:

- Cơ sở giáo dục nghề nghiệp đăng ký hoạt động từ 20 năm trở lên tại Việt Nam phải có kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất và được UBND cấp tỉnh đồng ý về việc giao đất hoặc cho thuê đất để đầu tư xây sựng cơ sở vật chất. Giai đoạn đầu tư tối đa là 05 năm, cơ sở này phải có hợp đồng hoặc thỏa thuận về nguyên tắc thuê cơ sở vật chất cần thiết, ổn định để triển khai đào tạo, giảng dạy và phải bảo đảm việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất theo đúng tiến độ của dự án.

- Cơ sở giáo dục nghề nghiệp đăng ký hoạt động dưới 20 năm không phải xây dựng cơ sở vật chất riêng, nhưng phải có hợp đồng hoặc thỏa thuận thuê trường, lớp, nhà xưởng, các diện tích phụ phù hợp và ổn định trong thời gian ít nhất là 05 năm.

Trên đây là các điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ dạy nghề theo quy định của pháp luật Việt Nam. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào hoặc cần tư vấn về vấn đề này, quý khách hãy liên hệ ngay với chúng tôi:

Công ty TNHH HD Luật – HD LAW LLP

Rất mong được hợp tác với quý khách hàng!