Hướng dẫn thành lập công ty TNHH một thành viên cho người nước ngoài

Cập nhật:

Hiện nay, việc công ty nước ngoài lựa chọn đầu tu vào Việt Nam là ngày càng phổ biến.

Thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên cho người nước ngoài.

Căn cứ pháp lý

- Luật đầu tư 2014

- Luật doanh nghiệp 2014

- Nghị định 78/2015/NĐ- CP về đăng ký doanh nghiệp

Các bước thành lập

- Bước 1: Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Sở Kế hoạch - đầu tư nơi dự định thành lập

- Bước 2: Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty TNHH 1 TV tại Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch - đầu tư tỉnh/thành phố nơi dự định đặt trụ sở chính

- Bước 3: Công bố thông tin doanh nghiệp trên cổng thông tin đăng ký kinh doanh, khắc con dấu và thông báo mẫu dấu trên cổng thông tin đăng ký kinh doanh 

Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư

 - Bản sao chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

 - Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;

 - Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

 - Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

 - Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án đầu tư đối với dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;

 - Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh

- Giấy đề nghị đăng kí doanh nghiệp

- Điều lệ công ty;

 - Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (danh sách người đại diện theo ủy quyền nếu có);

 - Bản sao các giấy tờ sau đây:

+ Đối với thành viên là cá nhân: Thẻ căn cước công dân/Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Chứng thực cá nhân hợp pháp khác.

+ Đối với thành viên là tổ chức: Quyết định thành lập; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân/Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền

Lưu ý: bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.

HD Luật cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ thực hiện thành lập công ty TNHH một thành viên đối với người nước ngoài. Trong quá trình thực hiên các thủ tục, nếu có bất kì khó khăn, vướng mắc gì, Quý khách hãy liên hệ với chúng tôi để được hướng dẫn và tư vấn tận tình nhất.

Công ty TNHH HD Luật

Hân hạnh được hợp tác với Quý khách!