Luật Lao động

Dịch vụ xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Hải Phòng

Dịch vụ làm giấy phép lao động tại Hải Phòng cho người nước ngoài làm việc tại các vị trí chuyên gia, nhà quản lý, lao động kỹ thuật, giám đốc điều hành.


Hồ sơ xin cấp lại giấy phép lao động do bị mất,hỏng.. tại Hải Phòng.

Giấy phép lao động của người nước ngoài vẫn còn thời hạn nhưng bị hỏng,mất.. thì cần tiến hành trình báo và xin cấp lại giấy phép lao động.


Xin miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Hải Phòng

Lao động người nước ngoài làm việc tại Hải Phòng thuộc diện không cấp giây phép lao động thì cần xin xác nhận và xin phép Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hải Phòng.


Hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho giáo viên Nhật Bản tại Hải Phòng

Bạn là người Nhật Bản dạy học tại một trung tâm tại Hải Phòng , hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cần có bao gồm:


Tình nguyện viên nước ngoài làm việc tại Việt Nam có cần xin giấy phép lao động không?

Hiện nay, cồng vệc thiện nguyện được cộng đồng trong và ngoài nước hưởng ứng và thực hiện tích cực. Do đó, có nhiều tình nguyện viên người nước ngoài vào Việt Nam thực hiện công việc thiện nguyện.


Gia hạn giấy phép lao động cần điều kiện gì?

Khi giấy phép lao động của lao động nước ngài hết hạn, cần phải xin gia hạn giấy phép lao động mới được tiếp tục làm việc tại Việt Nam. Điều kiện gia hạn giấy phép lao động tại Hải Phòng như sau: 


Hồ sơ gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Hải Phòng

Hồ sơ gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài tại VIệt Nam gồm những loại giấy tờ sau:

- Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 


Thủ tục, hồ sơ cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài di chuyển trong nội bộ công ty tại Hải Phòng

Ngoại trừ trường hợp miễn giấy phép lao động cho người di chuyển trong nội bộ công ty thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ trong biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với tổ chức thương mại Thế giới WTO, thì NLĐ nước ngoài di chuyển trong nộii bộ công ty đều phải làm hồ sơ xin cấp giấy phép lao động.


Giấy phép lao động trực tuyến qua mạng internet - quy định mới

Người nước ngoài xin cấp giấy phép lao động Việt Nam bắt buộc phải đăng kí trực tuyến qua mạng internet kể từ ngày 1/7/2017.


Giấy phép lao động cho nghệ nhân tại Hải Phòng

Hồ sơ, thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài là nghệ nhân truyền thống làm việc tại Việt Nam