Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú tại Hải Phòng

Thủ tục xin thẻ tạm trú đầu tư cho người nước ngoài

Người nước ngoài khi thực hiện đầu tư vào Việt Nam có thể xin thẻ tạm trú đầu tư có thời hạn từ 1 năm đến 5 năm tùy thuộc vào số vốn đã góp.


Thủ tục xin thẻ tạm trú thăm thân cho người nước ngoài tại Hải Phòng

Người nước ngoài có bố mẹ vợ chồng là người Việt Nam, muốn ở lại Việt Nam lâu dài có thể làm thẻ tạm trú có thời hạn lên đến 2 năm.


Thủ tục gia hạn thẻ tạm trú 01 năm cho người nước ngoài có vợ hoặc chồng quốc tịch Việt Nam tại Hải Phòng

Điều kiện và thủ tục mà người nước ngoài thuộc trường hợp nêu trên cần đáp ứng nếu xin gia hạn thẻ tạm trú 01 năm tại Hải Phòng


Thủ tục gia hạn thẻ tạm trú 01 năm cho người nước ngoài được miễn giấy phép lao động tại Hải Phòng

Người nước ngoài có giấy miễn GPLĐ tại Hải Phòng cần lưu ý những thủ tục sau khi xin gia hạn thẻ tạm trú 01 năm


Thủ tục gia hạn thẻ tạm trú 01 năm cho người nước ngoài có bố hoặc mẹ quốc tịch Việt Nam tại Hải Phòng

Người nước ngoài có bố hoặc mẹ người Việt Nam cần làm những thủ tục sau để xin gia hạn thẻ tạm trú tại Hải Phòng


Thủ tục cấp thẻ tạm trú có thời hạn 02 năm cho người nước ngoài có GPLĐ tại Hải Phòng

Người lao động nước ngoài có giấy phép lao động cần thực hiện những thủ tục sau khi muốn xin cấp thẻ tạm trú tại Hải Phòng


Thủ tục xin gia hạn thẻ tạm trú 02 năm cho người nước ngoài là nhà đầu tư tại Hải Phòng

Nhà đầu tư nước ngoài cần lưu ý những nội dung sau khi muốn xin gia hạn thẻ tạm trú tại Hải Phòng


Điều kiện xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Hải Phòng

Những điều kiện mà người nước ngoài khi xin thẻ tạm trú tại Hải Phòng cần lưu ý


Thủ tục cấp thẻ tạm trú có thời hạn 3 năm cho người nước ngoài có bố hoặc mẹ là người Việt Nam tại Hải Phòng

Những thủ tục mà người nước ngoài có bố hoặc mẹ là người Việt Nam cần lưu ý khi xin cấp thẻ tạm trú tại Hải Phòng


Thủ tục cấp thẻ tạm trú có thời hạn 5 năm cho nhà đầu tư người nước ngoài tại Hải Phòng

Những thủ tục mà nhà đầu tư người nước ngoài khi muốn xin cấp thẻ tạm trú tại Hải Phòng cần lưu ý.